Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun laskutus karanteeniajalta

Jos perheessä on henkilö, jonka Kymsote on asettanut karanteeniin sairastumisen tai altistumisen vuoksi, hyvitetään kahden viikon varhaiskasvatusmaksu käyttämättömien hoitotuntien osalta. Edellytyksenä hyvitykselle on, että karanteeni on Kymsoten asettama ja, että perheen kaikki lapset jäävät pois varhaiskasvatuksesta karanteenin ajaksi. Varhaiskasvatusmaksu hyvitetään myös silloin, jos perhe on määrätty karanteeniin sairastumisen takia tai yksikkö/ryhmä suljetaan. Omaehtoiseen karanteeniin esim. matkustamisen vuoksi jäävien lasten osalta varhaiskasvatusmaksu peritään normaalin käytännön mukaisesti.

Yksityisille päiväkodeille hyvitetään asiakasmaksujen menetys palvelusetelissä, mikäli he jättävät  

varhaiskasvatusmaksun perimättä perheiltä samoin periaattein kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. 

Mikäli viime kevään tapaan tulee suosituksia kotihoitoon siirtymisestä, varhaiskasvatus jatkaa keväistä laskutuskäytäntöä. Silloin poissaolon tulee kestää vähintään kaksi viikkoa ja olla ennakkoon ilmoitettu, jotta maksua hyvitetään sovittujen hoitotuntien sallimissa rajoissa. Hyvitys koskee vain ilmoitettua poikkeusaikaa. 

Kasvatus ja koulutus -valiokunta teki asiasta linjauksen 07.10.2020. 

Kevään linjaus maksuja koskien tehtiin Kasvatus ja koulutus-valiokunnassa 29.4.2020.