Ohje 5.10.2022

Laatija: Tartuntataudit ja infektioiden torjunta-
yksikkö

Hyväksyjä: Risto Pietikäinen

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Y-tunnus 0725901-5 [email protected] www.kymsote.fi
Enterorokko

Enterorokko on enterovirusten aiheuttama rokkotauti, joka tarttuu helposti. Tauti on yleisin lap-
silla, mutta voi tarttua aikuisiin erityisesti perheissä. Enterovirusinfektiot ovat valtaosin oireetto-
mia tai hyvin lieväoireisia infektioita. Enterorokkoa esiintyy useimmiten loppukesällä ja alkusyk-
syllä, epidemiat ovat hyvin erilaisia eri vuosina.

Oireet ja taudinkuva

Enterorokon yleisiä oireita ovat ”normaali flunssa”, nielukipua, rakkulat suussa, käsissä ja ja-
loissa. Lisäksi rakkuloita voi ilmetä myös muualla iholla ja pakaroissa. Virustyypistä riippuen oi-
reena voi ilmetä myös silmän sidekalvon tulehdus, ylähengitystieinfektio. Vakavampia oireita

ovat aivokalvontulehdus (kuume, voimakas päänsärky, niskajäykkyys) ja vastasyntyneillä ylei-
sinfektio.

Tartunta
Tartunta tapahtuu pääasiallisesti ulosteesta ja hengitystie-eritteistä käsiin ja käsistä suuhun ja

käsien kautta edelleen toisiin ihmisiin. Tartunta voi myös tapahtua em. eritteillä kontaminoitunei-
den pintojen välityksellä ja pisaratartuntana hengitystie-eritteiden kautta. Enterorokon itämisaika

on 3 -10 vrk tartunnasta. Infektio on tartuttava jo itämisaikana ennen oireiden ilmenemistä.
Enterorokon toteaminen ja diagnoosi
Enterorokko voidaan todeta tarvittaessa suoraan vastaanotolla lääkärin tekemän tutkimuksen

perusteella, eikä infektion toteamiseen tarvita laboratoriossa tehtäviä testejä. Tarvittaessa en-
terovirus tutkitaan ulostenäytteestä. Näyte voidaan ottaa myös hengitysteistä tai iholla ole-
vasta rakkulasta.

Tartuntojen torjunta
Tartuntojen torjunnan perustana on käsihygienia. Käsien huolellinen pesu vedellä ja saippualla
aina WC-käyntien jälkeen, vaippojen käsittelyn jälkeen ja ennen ruokailua.
Enterovirusinfektiota sairastavaa potilasta hoidetaan tavanomaisin varotoimin. Lastenosastolla
ja synnytysvuodeosastolla potilas hoidetaan kosketusvarotoimin oireiden keston ajan.
Enterorokko-tartunnan saanut lapsi voi palata päiväkotiin ja kouluun, kun yleisvointi on hyvä,

kuume on laskenut ja lapsi jaksaa leikkiä ja olla mukana hoitopaikan tai koulun toimissa tarvitse-
matta erityishuomioita. Enterorokkoa sairastava työntekijä on poissa töistä, kunnes vointi on

hyvä ja kuume ja muut oireet ovat helpottuneet. Enterovirukset eivät ole riski henkilökunnalle,
eikä henkilökunnan altistuminen enterovirukselle aiheuta erityistoimia.
Hoito
Enterorokon itsehoito voidaan aloittaa suoraan oireiden perusteella. Tauti paranee n. viikossa.

Enterorokkoon ei ole täsmälääkettä, hoitona oireenmukainen hoito. Vakavaa enterovirusinfek-
tiota epäiltäessä potilas lähetetään sairaalaan tarkempia tutkimuksia varten.

Enterorokon ennaltaehkäisemiseksi ei ole rokotetta.