Hyvät huoltajat!

Otamme varhaiskasvatuksessa käyttöön Wilma - viestintäjärjestelmän, joka toimii jatkossa viestintävälineenä päiväkodin ja kodin välillä. Wilma on entuudestaan tuttu niille, joilla on perheessä esikoululaisia tai koululaisia.

Wilma otetaan ENSIN käyttöön vain kaikilla 2016 syntyneillä lapsilla ja tämä käyttöönotto tapahtuu tammikuun 2022 aikana. Saatte viikolla 3 ilmoituksen sähköpostiinne, jossa on ohjeet ja avainkoodi järjestelmän käyttöä varten. 

Tulevaisuudessa Wilma tulee käyttöön kaikille varhaiskasvatuksen ikäryhmille, mutta siitä tiedotamme erikseen kun tilanne on ajankohtainen. 


Yhteistyöterveisin varhaiskasvatuksen henkilökunta