Hyvät Haminan kasvatus ja koulutuspalveluiden työntekijät ja vanhemmat,

 

Ukrainan sodan tapahtumat järkyttävät meitä kaikkia. Kouluilla ja päiväkodeissa on kotien kanssa tärkeä rooli lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen vahvistamisessa.

Voimme vaikuttaa yhdessä lasten ja nuorten turvallisuudentunteeseen ja hyvinvointiin varmistamalla yhteiset arkirutiinit niin kotona kuin päiväkodeissa ja kouluissa. Huolehditaan että lapsilla ja nuorilla on riittävästi konkreettista tekemistä, liikuntaa ja kaverisuhteita. On hyvä miettiä myös, miten uutistulvan ja sosiaalisen median vaikutuksia voisi rajoittaa. Erityisesti lasten ja nuorten somessa esim. TikTok-sovelluksessa on jatkuvasti haitallista sisältöä joka ei tue lasta ja nuorta. Tässä tilanteessa on myös mahdollista suunnata huoli auttamiseen ja niihin tekoihin, joita voimme tehdä niin lähipiirissä kuin laajemmin.

 

Erityisesti haluamme varmistaa, että meiltä Suomesta turvan ja kodin löytänyt venäläinen tai muu maahanmuuttajaväestö ei kohtaa muukalaisvihaa tai epätasa-arvoista kohtelua. Aikuisten tulee puuttua kiusaamiseen ja vihapuheeseen sekä muistaa että kansainväliset pakotteet kohdistuvat Venäjän hallinnon toimiin. Ihmisyys on samaa joka puolella maailmaa ja Haminassa arvostamaan yhteistyötä rauhan ja vakauden perustana. 

 

Ukrainan sodan herättämiä ajatuksia ja tunteita voidaan käsitellä lapsen ja nuoren ikä- ja kehitys huomioiden erilaisia materiaaleja hyödyntäen. Opetushallituksen ohje Ukrainan kriisin käsittelyyn oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa.

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/ohjeita-varhaiskasvatukselle-kouluille-ja-oppilaitoksille-ukrainan-kriisin-kasittelyyn?s=09

 

https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-paakohteet/hataapu/miten-toimia-kun-katastrofi-pelottaa-lasta/?

mieli.fi --> Millainen selviytyjä olen? - juliste

 

https://www.rauhanpuolustajat.org/arkisto-raput/kun-lapsi-miettii-sotaa/

 

Kasvatus ja koulutuspalveluissa tuemme yhdessä vanhempien kanssa lapsia ja nuoria. Ottakaa yhteyttä mieltä askarruttavissa kysymyksissä varhaiskasvatuksen tai koulun henkilökuntaan tai opiskeluhuollon ammattilaisiin. 

 

Varhaiskasvatuksen psykologi Hanna Hummel, [email protected] 

Kuraattori Essi Valtonen, [email protected]

Psykiatrinen sairaanhoitaja Outi Salojärvi, [email protected] 

 

Perusopetuksen psykologi Heini Sainio, [email protected]

Kuraattori Eija Kiiski,  [email protected]

Kuraattori Minna Tommiska, [email protected] 

Kuraattori Anna Vinni,  [email protected] 

 

Toinen aste:

Kuraattori Tiina Kiri,  [email protected] 

Kuraattori Riikka Nieminen,  [email protected]

 

 

 

 

Keskusteluapua saatavilla

 Kriisipuhelin päivystää suomeksi 24/7 numerossa 09 2525 0111. Ruotsinkielinen linja 09 2525 0112, arabiankielinen linja 09 2525 0113 päivystysaikoina.

Nuorille suunnattu Sekasin-chat auki joka päivä: ma-pe klo 9-24, la-su klo 15-24. sekasin.fi

 Aikuisille suunnattu Tukinetin Solmussa-chat auki ma-to klo 15-19. tukinet.net

Kriisikeskukset antavat keskusteluapua kasvokkain ja etäyhteyksin, mieli.fi/kriisikeskusverkosto

Kriisityön asiantuntija Outi Ruishalme:

https://mieli.fi/uutiset/mita-voi-tehda-jos-puheet-sodasta-huolestuttavat/

Miten puhua lapselle sodasta? Lasten voi olla vaikea välttyä sotauutisten tulvalta.  MLL:n ohjeet vanhemmille ja aikuisille lasten suojelemiseksi ja tukemiseksi uutistulvassa.

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/lapsi-uutistulvassa/

 

Päivitämme osana normaalia varautumista sekä päiväkotien että koulujen turvallisuussuunnitelmat sekä kertaamme niiden sisällön yksikköjen henkilökuntien kanssa. Lisäksi kevään aikana toteutamme osana normaalia toimintaa poistumisharjoituksia koulujen vuosisuunnitelmien mukaisesti.

 

Kaikesta huolesta huolimatta luottamusta tulevaan -  selviämme varhaiskasvatuksen ja koulujen ammattilaisina myös tässä tilanteessa yhteistyössä vanhempien kanssa.

 

Ystävällisin terveisin

Mikko Lumme,

Kasvatus- ja koulutusjohtaja

puh.040-199 1810