Kymenlaakso on siirtynyt leviämisvaiheeseen

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on tänään päättänyt, että Kymenlaakso siirtyy koronavirustilanteessa leviämisvaiheeseen. Tartunnat Kymenlaaksossa ovat olleet jälleen kasvussa, ja maakunnassa on esiintynyt eri puolilla erillisiä tartuntaryppäitä. Muuntovirusepäilyjen osuus uusista tartunnoista on edelleen kasvussa.

Viimeisen seitsemän päivän aikana Kymenlaaksossa on todettu 62 uutta koronavirustartuntaa. Edellisen seitsemän päivän aikana määrä oli 41. Kymenlaakson kahden viikon ilmaantuvuusluku on noussut yli 50, ollen 58,5. Positiivisten näytteiden osuus kaikista näytteistä on lähtenyt kasvuun ja on nyt 2,4 prosenttia. Tartunnoista pystytään jäljittämään 80 prosenttia.

Vaikka tartunnan jäljitys on edelleen Kymenlaaksossa hyvällä tasolla, niin viime aikoina on esiintynyt useita tartuntaryppäitä eri puolilla Kymenlaakso ja osassa näistä on ollut myös huomattavia altistumismääriä. Tämä on kuormittanut tartunnanjäljitystä. Tartunnan lähteinä perhepiirin ulkopuolelta ovat nousseet edelleen yksityistilaisuudet ja tapaamiset vapaa-ajalla, mutta myös työpaikat.

Kymenlaaksossa uusista tartunnoista muuntovirusepäily on kolmessa tapauksessa neljästä. Herkästi tartuttavat muuntovirukset ovat erittäin suuri riski koronatilanteen huonontumiselle entisestään muistuttaa johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

– Tällä hetkellä voidaan pitää melko todennäköisenä, ettemme Kymenlaaksossa selviä välttämättä vähemmällä kuin naapurialueemme. Se, kuinka vaikeaksi tilanne lopulta menee, on meistä jokaisesta kiinni.

Koronakoordinaatioryhmässä oltiin huolissaan useasta eri suunnasta tulleista viesteistä, että koronaohjeita jätetään noudattamatta entistä herkemmin tai niitä kierretään tietoisesti.

– Olemme kaikki väsyneitä, sitä ei voi kieltää. Lisäksi esimerkiksi harrastamisessa ja vaikka joukkueurheilussa tilanne ajaa seuroja todella isoihin haasteisiin. Tämän me kyllä ymmärrämme, mutta ikävä kyllä koronatilanne ei ole ohi, emmekä voi vielä lopettaa ohjeiden, suositusten ja rajoitusten noudattamista. Vastuullisuus on nyt jokaisella toimijalla avainasemassa.

Oppiminen ja opiskelun tuki turvattava

Koronakoordinaatioryhmä kävi keskustelua, miten oppimista ja opiskelun tukea voidaan vahvistaa erityisesti toiselle asteelle. Kymenlaaksossa toisen asteen pääasiallinen etäopetus on jatkunut neljän kuukauden ajan. Sen myötä ryhmä linjasi, että Kymenlaaksossa tulee mahdollistaa sellaiset linjaukset opetuksen järjestämiseen, jotka loppukevään ajan tukevat oppimista ja opiskelua.

Aikaisemman suosituksen mukaisesti yläkoulujen suositellaan palaavan lähiopetukseen 29.3. alkaen. Yläkoulujen oppilaille ja kuudesluokkalaisille suositellaan vahvasti maskin käyttöä koulupäivän ja koulukuljetusten ajan.

Lisäksi myös toisella asteella voidaan järjestää lähiopetusta turvajärjestelyt huomioiden. Lähiopetuksessa kerrallaan olevien oppilaiden määrä tulee harkita kunta- ja koulukohtaisesti siten, että terveysturvallisuus voidaan huomioida. Lähiopetuksessa olevia oppilaita suositellaan vahvasti käyttämään maskia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ruokailujen turvallisen järjestämiseen. Lukioissa tulee vielä ylioppilaskirjoitusten ajan suosia ensisijaisesti etäopetusta.

Päätökset ja tarkemmat ohjeet opetuksen järjestämisestä tehdään kunnissa.

– Vaikka Kymenlaakson korontilanne on huonontunut, niin huoli oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisesta ja opinnoista on suuri. Nyt alkoi jo kyse olla erityisesti toisella asteella siitä, jatketaanko lukuvuosi loppuun etäopetuksessa vai mahdollistetaanko suosituksin, että tarvittavaa lähiopetusta voidaan järjestää. Jos jotakin, niin oppiminen ja opetus meidän pitää tässä vaikeassa tilanteessa varmistaa, toteaa Mäntymaa.

Kymenlaaksossa alueellisia suosituksia 18.4. asti – aluehallintoviraston päätökset luvassa ensi viikolla

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä jatkoi jo voimassa olevia suosituksia harrastustoiminnan ja julkisten tilojen käytöstä. Harrastustoiminnassa alakouluikäisten harrastustoiminnan suositusta tarkennettiin niin, että sitä voidaan jatkaa sisä- ja ulkotiloissa korkeintaan kymmenen hengen ryhmissä. Nuorten (yläkouluikäisten ja vanhempien) ja aikuisten harrastustoiminnan suositellaan edelleen keskeytettävän.

Suositukset julkisten tilojen rajoituksista jatkuvat. Tämän lisäksi koronakoordinaatioryhmän antoi aluehallintovirastolle suosituksen tehdä päätöksen tartuntatautilain väliaikaisen 58 d -pykälän toimeenpanosta Kymenlaaksossa. Pykälässä säädetään velvollisuudesta yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön järjestämisestä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Lisäksi koronakoordinaatioryhmä antoi aluehallintovirastolle suosituksen jatkaa kuuden hengen kokoontumisrajoitusta yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokoontumisiin Kymenlaaksossa huhtikuun ajaksi. Aluehallintovirasto antaa päätöksensä ensi viikolla.

Koronakoordinaatioryhmä jatkoi myös yksityistilaisuuksien osalta samaa suositusta, eli yli 6 hengen yksityistilaisuuksia ja perhejuhlia ei tulisi järjestää eikä tällaisiin osallistuta.

Lisätietoja:

Marja-Liisa Mäntymaa, johtajaylilääkäri
puh 020 622 2003, [email protected]