Tervetuloa vastaamaan Haminan kaupungin osallisuus- ja hyvinvointikyselyyn 2020

Kaupunki haluaa tukea määrätietoisesti kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä mahdollistaa haminalaisten osallistuminen elinympäristönsä kehittämiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Kyselyllä halutaan saavuttaa käsitys kuntalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin kokemuksesta.

Kyselyyn pääsee vastaamaan 18.11.-16.12.2020 välisenä aikana sähköisesti osoitteessa https://webropol.com/s/haminanosallisuuskysely2020

Osallisuudella tarkoitetaan tunnetta, joka ihmiselle sisäisesti muodostuu, kun kuuluu yhteisöön, tulee kuulluksi ja kokee, että itsellä on merkitystä. Osallisuus- ja hyvinvointikyselyn tuloksia hyödynnetään vuosittaisten toimintasuunnitelmien laadinnassa ja kysely tullaan toteuttamaan säännöllisin väliajoin.

Yhteystiedot jättäneiden kesken Haminan kaupunki arpoo palkintoja.  

Lisätietoa Osallisuus ja hyvinvointi-kyselystä:
Osallisuus- ja hyvinvointipäällikkö Rita Maasilta
040 199 1860
[email protected]